Croeso

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yw’r corff proffesiynol cenedlaethol ar gyfer cyfieithwyr Cymraeg/Saesneg, p’un a ydynt yn gyfieithwyr testun neu’n gyfieithwyr ar y pryd.

Ei nod yw sicrhau safonau proffesiynol ym maes cyfieithu Cymraeg/Saesneg a sicrhau hefyd fod y diwydiant cyfieithu’n datblygu’n effeithiol fel rhan o’r broses o hyrwyddo’r Gymraeg a dwyieithrwydd.

Mae gan y Gymdeithas dair lefel o aelodaeth broffesiynol: Cyflawn a Sylfaenol ym maes cyfieithu testun ac aelodaeth Cyfieithu ar y Pryd. Rhaid llwyddo yn nhrefn arholi’r Gymdeithas i ennill aelodaeth ohoni.

I ddod o hyd i gyfieithydd cydnabyddedig sydd ar gael i wneud gwaith masnachol ewch i'n Cyfeirlyfr.

Ceir hefyd restr lawn o'r holl aelodau yn nhrefn y wyddor.

Rhaid i holl aelodau'r Gymdeithas gydymffurio â'r Cod Ymddygiad Proffesiynol.
 

 

Y NEWYDDION DIWEDDARAF ...

Cofiwch ein dilyn drwy drydar @Cyfieithwyr

Gweithdai Ebrill - Gorffennaf 2015


Arholiadau Aelodaeth Testun

3
Hydref 2015
Cyfnod cofrestru: 27 Gorffennaf - 17 Medi 2015


Swyddi Cyfieithu