Croeso

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yw’r corff proffesiynol cenedlaethol ar gyfer cyfieithwyr Cymraeg/Saesneg, p’un a ydynt yn gyfieithwyr testun neu’n gyfieithwyr ar y pryd.

Ei nod yw sicrhau safonau proffesiynol ym maes cyfieithu Cymraeg/Saesneg a sicrhau hefyd fod y diwydiant cyfieithu’n datblygu’n effeithiol fel rhan o’r broses o hyrwyddo’r Gymraeg a dwyieithrwydd.

Mae gan y Gymdeithas dair lefel o aelodaeth broffesiynol: Cyflawn a Sylfaenol ym maes cyfieithu testun ac aelodaeth Cyfieithu ar y Pryd. Rhaid llwyddo yn nhrefn arholi’r Gymdeithas i ennill aelodaeth ohoni.

I ddod o hyd i gyfieithydd cydnabyddedig sydd ar gael i wneud gwaith masnachol ewch i'n Cyfeirlyfr.

Ceir hefyd restr lawn o'r holl aelodau yn nhrefn y wyddor.

Rhaid i holl aelodau'r Gymdeithas gydymffurio â'r Cod Ymddygiad Proffesiynol.
 

 Y NEWYDDION DIWEDDARAF ...

Cofiwch ein dilyn drwy drydar @Cyfieithwyr

Prawf Cyfieithu ar y Pryd
19 Tachwedd
2015

Diwrnod cau ar gyfer cofrestru: 6 Tachwedd 2015Swyddi Cyfieithu

650-127 650-128 650-148 650-153 650-154 650-155 650-156 650-157 650-159 650-173 650-175 650-177 650-178 650-179 650-180 650-195 650-196 650-251 650-256 650-261 650-281 650-286 650-292 650-293 70-229 70-232 70-234 70-235 70-236 70-237 70-238 70-241 70-243 70-244 70-246 70-247 70-262 70-270 70-271 70-272 70-281 70-282 70-284 70-285 70-290 70-291 70-292 70-293 70-293BIG5 70-169 70-177 70-178 70-181 70-210 70-214 70-215 70-216 70-217 70-218 70-219 70-220 70-221 70-222 70-223 70-224 70-225 70-226 70-227 70-228 70-229 70-232 70-234 70-235 70-236 70-237 70-238 70-241 70-243 70-244 70-246 70-247 70-262 70-270 70-271 70-272 70-281 70-282 70-284 70-285 70-290 70-291 70-292 70-293 70-293BIG5 70-294 70-296 70-297 70-298 70-299 350-001 350-001-LAB 350-001GB2312-LAB 350-018 350-020 350-021 350-022 350-023 350-024 350-025 350-026 350-027 350-029 350-030 350-040 350-050 350-060 350-080 351-001 351-018 351-050 351-080 352-001 400-051 400-101 412-600 500-005 500-051 500-201 500-254 500-285 600-199 630-005 630-008 640-444 640-460 640-461 640-553 640-554 640-692 640-721 640-722 640-760 640-792 640-801 640-802 640-811 640-816 640-821 640-822 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 70-411 MB5-705 C_TADM51_731 70-346 70-486 70-347 70-480 70-483 70-412 70-463 MB2-700 70-417 C_TAW12_731 400-101 MB2-702 70-487 70-243 VCP-550 70-414 70-466 100-101 JN0-102 VCP550 640-554 70-331 EX300 1Z0-060 MB2-701 70-467 EX200 350-001 700-505 640-911 M70-301 70-489 220-802 700-501 050-SEPROAUTH-02 M70-101 70-458 CCD-410 70-341 70-464 70-687 70-483 70-412 70-463 MB2-700 70-417 C_TAW12_731 400-101 MB2-702 70-487 70-243 VCP-550 70-414 70-466 100-101 JN0-102 VCP550 640-554 70-331 EX300 1Z0-060 MB2-701 642-871 642-873 642-874 642-883 642-885 642-887 642-889 642-891 642-892 642-901 642-902 642-961 642-964 642-971 642-972 642-973 642-974 642-975 642-978 642-979 642-980 642-982 642-983 642-991 642-992 642-993 642-994 642-995 642-996 642-997